Tavoitteellinen yhdessä kehittäminen: Idea Factory

Kun sidosryhmät asiakkaista työntekijöihin otetaan systemaattisesti mukaan kehittämään Ideatehtaalla, saavutetaan kehittämisessä uusi nopeus ja tarkkuus. Samalla prosessi sitouttaa mukana olijat tehokkaasti yhteisiin päämääriin. Idea Factory on menetelmä, jonka avulla on mahdollista ottaa sidosryhmät mukaan tavoitteelliseen kehittämiseen pienryhmästä tuhansiin osallistujiin.

Menetelmän poikkeuksellinen tehokkuus perustuu yksilöllisiin verkkoistuntoihin, joihin osallistutaan ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomasti. Idea Factory soveltuu kehittämisen kaikkiin vaiheisiin kehityskohteiden tunnistamisesta ratkaisuideointiin sekä uusien ratkaisujen viemiseen osaksi työpäivän arkea.

ASIAKASYMMÄRRYS

Ketterät kuluttajatutkimukset

Oma 16000 kuluttajan paneelimme tarjoaa mahdollisuuden tuottaa nopeaa tietoa päätöksenteon tueksi. Todellinen tehotyökalu nopeaan kehittämiseen kuluttajamarkkinoilla. Terävöitä päätöstesi osumatarkkuutta jopa viikossa!

Tiedon luotettavuus

Luotettavan tiedon perusta rakennetaan oikealla menetelmävalinnalla sekä otoksella. Corefinerin tutkijoilla on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus tutkimus-, otos- ja analyysisuunnittelusta. Rakennamme sinulle ymmärrystä, joka perusteet ovat aina tiedossa.

Tutkimus- ja analyysipalvelut

Etsitpä ymmärrystä uuden konseptin tueksi, palvelukokemuksen kehittämiseksi tai asemoinnin terästämiseksi, meiltä löytyvät tehokkaat ratkaisut. Useimmat toteutukset teemme omilla työkaluillamme, jotta tarkkuus ja toimivuus on optimoitu.

Kilpailukykyanalyysit

Loppuasiakkaan tekemät valinnat ratkaisevat kaupallisen menestyksen. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ne mahdollisuudet, joiden varaan kestävä kilpailukyky kannattaa rakentaa.  Menetelmämme ulottuvat kansainvälisistä tutkimuksista palvelumuotoilua tukeviin asiakaspolkukartoituksiin.

Nopea kokeileminen ja konseptitestit

Uuden tuotteen, palvelun tai toimintatavan kehittäminen edellyttää monipuolista valotusta loppuasiakkaan tarpeeseen ja kehitettävän asian potentiaaliin. Menetelmämme kattavat eri vaihtoehdot kvalitatiivisista haastattelututkimuksista kohdennettuihin konseptitesteihin b-to-b ja kuluttajakohderyhmissä.

Rekistereistä aktiivisiksi asiakasyhteisöiksi

Tekniset alustaratkaisut eivät itsessään luo aktiivista asiakasyhteisöä. Kehityshakuinen asiakasyhteisö vaatii toimiakseen toimintaohjelman sekä sitä tukevat palveluratkaisut. Olemme jalostaneet yrityksen hallussa olevista rekistereistä kehitystoimia tukevia yhteisöjä jo vuodesta 2004. Tutkimuspaneeleita tuotamme suurten ja keskisuurten yritysten sekä medioiden käyttöön eri tarpeisiin. Corefinerillä on myös oma 16.000 jäsenen suomalaisia kuluttajia edustava verkkopaneeli tutkimus- ja testaushankkeisiin.