Yhteistyökumppanimme innovatiomanagement.se on arvostetuimpia avoimen innovoinnin ammattisivustoja verkossa. Keskeisiä tarkastelualueita ovat mm. innovaatiostrategiat ja -johtaminen, kehittämisen kohdistaminen, menetelmät ja parhaat käytänteet, IMS-alustat ja niiden kehitystrendit, avoimen innovoinnin sovellusalueet, ihmisten osallistaminen ja motivointi sekä eritoten monipuoliset pohdinnat tutkimus-, innovointi- ja kehitystyön vaikutuksista pysyvien kilpailuetujen rakentamiseen ja yhteisöjen uusiutumiskykyyn.