ALOITEJÄRJESTELMÄ

On tärkeää, että henkilöstöllä on jatkuvasti avoinna oleva väylä tuoda esiin kehittämisaloitteita, koskevat ne sitten uusia tuotteita, prosessin tehostamista tai mitä tahansa yhteisön toimintaan liittyvää asiaa.

 

Olennaista on, että ratkaisu on käyttäjälleen helppo ja intuitiivinen, eikä vaadi erillistä käyttökoulutusta. On myös tärkeää, että kaikki ideat tallentuvat yhteen yhtenäiseen järjestelmään, jolloin niiden edistäminen tapahtuu yhden yhtenäisen prosessin mukaisesti ja kaikki ideat saavat niille kuuluvan käsittelyn.