Hyödynnä muutos

 

Ideatehdas tarjoaa etätyön työkaluja ajasta ja paikasta riippumattomaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kutsu kollegat ja asiantuntijat yhteiseen  kehitystapahtumaan verkossa. Tunnista muutos ja sen vaikutukset liiketoimintaan. Sitouta henkilöt suunnitelman toteutukseen

Esimerkkitoteutuksia

  • Parhaiden käytänteiden kartoittaminen ja jakaminen
  • Esimiestyön kehittäminen muutosprosessissa
  • Muutosilmiöiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen
  • Asukkaiden palaute ja ideat kunnan kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi
  • Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen ja ongelman ratkaiseminen
  • Uuden toimintatavan jalkauttaminen organisaatioon

Kolme askelta tuloksiin

  1. Määrittele tavoitteet suunnittelutyökirjamme avulla
  2. Osallista kohderyhmä 1-3 iterointikierrokseen
  3. Tulokset sähköpostiisi esitysvalmiina materiaalina. Lisäpalveluna tulosanalyysi.

Kesto viikosta kahteen osallistumisen laajuudesta riippuen.