Aloitejärjestelmä

IdeaScale-aloitekanava on 24/7 avoinna oleva ratkaisu tiedonkeruuseen. Osallistujat voivat esittää erilaisia teemoja ja yksittäisiä kehitysehdotuksia.

Teemoina voivat olla esimerkiksi trendien ennustaminen, uudet liiketoimintamahdollisuudet, aloitetoiminta, ongelmien tunnistaminen ja määrittely tai asiakaspalautteet.

Ratkaisuja kehitetään yhdessä osallistujien voimin. Osallistujina oma henkilöstö ja tarvittaessa esimerkiksi asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Työnkulku (workflow) on optimoitu suurten ehdotusmäärien tehokkaaseen jalostamiseen. Ominaispiirteitä mm. helppo ideoiden anto, kattavat mahdollisuudet kuvien ja linkkien liittämiseen, osallistujien orientointi ja sitouttaminen, huolellisesti muodostettu kysymyspatteristo  sekä nopeat arviointimenettelyt.

IdeaScale on keskeinen työkalu jatkuvan parantamisen yrityskulttuurissa.