Ideascale hinnasto

Corefinerin palvelupaketit

Tarjoamme IdeaScalen lisenssinä tai me toteutamme projektit avaimet käteen -palveluna.

Corefinerin IdeaScale -alustalla toteutetaan esimerkiksi jatkuvakestoisia tiedonkeruu-, aloite- tai palautejärjestelmiä. Yhtä hyvin voidaan toteuttaa erilaisia määrämittaisia tapauskohtaisesti sovitettuja kehityshaasteita (challenges). Näissä voi olla jopa 7 erilaista vaihetta – mm. ideointia, kehitysehdotusten jalostamista, eri näkökulmien haarukointia, vertaisarviointia, asiantuntijalausuntoja sekä ideoiden seuontaa ja valintaa eri kriteerien avulla.

IdeaScale -lisenssit ovat erittäin skaalautuvia: voit valita paketin pienryhmätyöskentelystä maailmanlaajuisten organisaatioiden kokonaisvaltaiseen innovointijohtamiseen.

Ideascale lisenssit

IdeaScale -lisenssejä on saatavilla kauttamme myös asiakkaan omaan operointiin perustuvaan käyttöön, jossa Corefiner tarjoaa käyttöönotto- ja muut lisäpalvelut. Työnjako sovitaan tapauskohtaisesti.