Ideatehdas

Ideatehdas on tehokas yhteiskehittämisen nettityöpaja. Ideatehtaalla jalostetaan tavoitteellisesti visioita, näkemyksiä, ideoita, havaintoja ja kokemuksia, joita ennen käsiteltiin lähes yksinomaan fyysisissä työpajoissa.

Ideatehdas on Corefinerin kehittämä innovointialusta, ja siinä käytettävät menetelmät ovat hioutuneet vuosien saatossa tasapainoiseksi ja olennaiseen keskittyväksi kokonaisuudeksi.

Ideatehdas -menetelmän etuja ovat mm.:

 • Kehitysprosessien läpimenoaika lyhenee
 • Kehityshankkeiden aloituskynnys alenee
 • Suunnittelu- ja ideointipalaverien määrä vähenee
 • Kehitysprosessiin osallistuvien henkilöiden määrää voidaan kasvattaa erittäin kustannustehokkaasti
 • Kustannustehokkuus korostuu, kun osallistujia on paljon ja he sijaitsevat eri toimipisteissä
 • Ideatehtailussa kunnioitetaan osallistujan kalenteria: kukin työstää oman lyhyen tehohetkensä, 2-4 kertaa, itselleen parhaiten sopivana aikana
 • Korkea osallistumisaste
 • Menetelmä johdattaa osallistujat ajattelemaan asetettua teemaa perusteellisesti, jolloin annettujen ideoiden ja näkemysten laatu on poikkeuksellisen hyvä
 • Helppo moderointi, kutsujen lähettäminen ja osallistujien aktivointi
 • Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta, myös älypuhelimilla
 • Alusta toimitetaan SaaS-palveluna.

Menetelmä tuottaa poikkeuksellisen suuren määrän ristiin rikastettuja näkemyksiä tavoitteiden mukaisiin kysymyksiin. Arvonlisä on merkittävä. Tuotettuihin ideoihin voi tutustua monipuolisen tulosportaalin avulla. Asiakas saa kaiken datan itselleen. Tuotamme myös erillisiä sisältöanalyyseja ja raportteja syntyneestä moniulotteisesta aineistosta.Osallistuminen ideatehtailuun on vaivatonta ja käyttöliittymä intuitiivisesti toimiva. Kutsumme osallistujat mukaan emailin ja SMS-viestien avulla ja näin varmistetaan, että käytännössä kaikki osallistujat tavoitetaan.

Toteutamme hankkeet asiakkaalle tyypillisesti avaimet käteen -toimituksina. Voit yhdistää Ideatehtailun aloituspalaveriin, jossa teemaa taustoitetaan ja aihetta sekä nettityöpajaan osallistumista käydään ensi yhdessä läpi. Tämän jälkeen Ideatehdas -nettityöpaja on 2-3 viikkoa auki, ja lopuksi palataan yhdessä arvioimaan tuloksia ja jatkotoimia.

Ideatehtailua hyödynnetään laajasti julkishallinnossa, oppilaitoksissa sekä liike-elämässä kotimaassa ja globaaleissa hankkeissa.

Hyödynnä muutos

Haastamalla tehoa etätyöhön

Poikkeusajat luovat uusia mahdollisuuksia. Ideatehdas tarjoaa tehokkaan menetelmän ohjata muutosta ottamalla henkilöstö ja sidosryhmät mukaan yhteiseen kehittämiseen. Tunnista muutoksen kohteet ja vaikutukset, luo muutokselle sisältö ja vie se organisaation arkeen yhdellä metodilla.

Hankkeet alk. 3.500 € + alv

Lue lisää

Ideatehdas tarjoaa etätyön työkaluja ajasta ja paikasta riippumattomaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kutsu pieni tai suurempi joukko osallistujia yhteiseen verkkotyöpajaan.

 • Haasta kollegat ja asiantuntijat ideoimaan ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin
 • Kuuntele asiakkaiden ja sidosryhmiä näkemyksiä suunnittelun perustaksi

Verkkotyöpajat alk. 800 € + alv.

Lue lisää

Henkilöstölle esitettyjä haasteita ovat olleet esimerkiksi:

Muutosjohtaminen

 • Millaisia muutosilmiöitä toimintamme kohtaa tulevaisuudessa, joita meidän tulee ottaa huomioon omissa suunnitelmissamme?
 • Kuvaile omin sanoin, millaisen haluat organisaatiomme olevan vuonna 2024
 • Millaisia toimialaamme koskevia muutosilmiöitä tunnistat?
 • Miten ketteryys ja lisäarvon luominen ovat näkyneet meillä tai muissa yrityksissä? Miten voisimme toteuttaa niitä yrityksemme päivittäisessä työssä?

Yrityskulttuurin kehittäminen

 • Millaisin periaattein ja käytäntein kehitämme yhteistä identiteettiämme entistä vahvemmaksi?
 • Mihin toimenpiteisiin meidän tulisi tarttua, jotta suomalaiset ymmärtäisivät paremmin yrityksemme yhteiskunnallisen tehtävän entistä laajemmin?

Kehityshaaste

 • Mitä asioita meidän tulee korjata ja kehittää parantaaksemme asiakaspalveluamme?
 • Työskentelytavat: Millaisin periaattein lisäämme työssä viihtymistä ja työssä jaksamista?

Julkishallinnon haasteita

 • Millaiset muutosvoimat vaikuttavat kaupungin omaan palvelutoimintaan seuraavan 10 vuoden aikana?
 • Olemme määrittelemässä edellä mainittua ilmiötä laajalla asiantuntijajoukolla. Mitä tämä ilmiö merkitsee edustamasi asiantuntijuuden tai sidosryhmän näkökulmasta?

 

Ideatehtailun käyttökohteita