Ideatehdas

Osallista, Sitouta, Aktivoi

Mikä on Ideatehdas?

Ideatehdas on Corefinerin kehittämä innovointialusta, ja siinä käytettävät menetelmät ovat hioutuneet vuosien saatossa tasapainoiseksi ja olennaiseen keskittyväksi kokonaisuudeksi.

Ideatehdas on tehokas yhteiskehittämisen nettityöpaja. Siellä jalostetaan tavoitteellisesti visioita, näkemyksiä, ideoita, havaintoja ja kokemuksia, joita ennen käsiteltiin lähes yksinomaan fyysisissä työpajoissa. 

Ideatehdas tarjoaa etätyön työkaluja ajasta ja paikasta riippumattomaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kutsu pieni tai suurempi joukko osallistujia yhteiseen verkkotyöpajaan. Haasta kollegat ja asiantuntijat ideoimaan ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin. Kuuntele asiakkaiden ja sidosryhmiä näkemyksiä suunnittelun perustaksi.

Miksi Ideatehdas?

Ajan säästäminen

Ideatehdas on nopea ottaa käyttöön eikä erillisiä IT-projekteja tarvita.

Kehitysprosessien läpimenoaika lyhenee ja suunnittelu- sekä ideointipalaverien määrä vähenee.

Missä ja milloin tahansa

Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta, myös älypuhelimilla.

Korkea osallistumisaste

Osallistuminen ideatehtailuun on vaivatonta lyhyiden itsevalittujen tekohetkien ansioista.

Kutsujen lähettäminen on helppoa e-mailin ja SMS-viestien avulla, mikä varmistaa myös kaikkien osallistujien tavoittamisen.

Kustannustehokas

Kehitysprosessiin osallistuvien henkilöiden määrää voidaan kasvattaa erittäin kustannustehokkaasti.

Kustannustehokkuus korostuu, kun osallistujia on paljon ja he sijaitsevat eri toimipisteissä.

Ideoiden laatu

Menetelmä johdattaa osallistujat ajattelemaan asetettua teemaa perusteellisesti, jolloin annettujen ideoiden ja näkemysten laatu on poikkeuksellisen hyvä.

Vaivaton käyttöönotto

Alusta toimitetaan SaaS-palveluna.

Miten Ideatehdas toimii?

Menetelmä tuottaa poikkeuksellisen suuren määrän ristiin rikastettuja näkemyksiä tavoitteiden mukaisiin kysymyksiin. Arvonlisä on merkittävä. Tuotettuihin ideoihin voi tutustua monipuolisen tulosportaalin avulla. Asiakas saa kaiken datan itselleen. Tuotamme myös erillisiä sisältöanalyyseja ja raportteja syntyneestä moniulotteisesta aineistosta. Osallistuminen ideatehtailuun on vaivatonta ja käyttöliittymä intuitiivisesti toimiva. Kutsumme osallistujat mukaan e-mailin ja SMS-viestien avulla ja näin varmistetaan, että käytännössä kaikki osallistujat tavoitetaan. 

Toteutamme hankkeet asiakkaalle tyypillisesti avaimet käteen -toimituksina. Voit yhdistää Ideatehtailun aloituspalaveriin, jossa teemaa taustoitetaan ja aihetta sekä nettityöpajaan osallistumista käydään ensi yhdessä läpi. Tämän jälkeen Ideatehdas -nettityöpaja on 2-3 viikkoa auki, ja lopuksi palataan yhdessä arvioimaan tuloksia ja jatkotoimia. 

Ideatehtailua hyödynnetään laajasti julkishallinnossa, oppilaitoksissa sekä liike-elämässä kotimaassa ja globaaleissa hankkeissa. 

Mihin Ideatehdasta voi hyödyntää/käyttää?

Esimerkkitoteutuksia

Parhaiden käytänteiden kartoittaminen ja jakaminen
Muutosilmiöiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen
Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen ja ongelman ratkaiseminen
Esimiestyön kehittäminen muutosprosessissa
Asukkaiden palaute ja ideat kunnan kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi
Uuden toimintatavan jalkauttaminen organisaatiossa

Miten voimme auttaa?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin sovitaan tapaaminen