Kehityshaaste (Challence, Campaign).

IdeaScalessa hyödynnetään vaiheittaista kehityshaasteiden käsittelyä.

Kullekin valitulle kehitysteemalle voidaan perustaa oma kaistansa/linjansa, johon kutsutaan osallistujia – esimerkiksi omaa henkilöstöä, suunnittelijoita, alihankkijoita ja/tai asiakkaita. Osallistujat voivat olla myös eri alojen ulkopuolisia asiantuntijoita, vaikkapa lainvalmistelijoita tai asukkaita kaupunkisuunnittelussa.

Nettityöpajan työnkulku räätälöidään haasteen mukaiseksi: käsittelyssä voidaan hyödyntää 7 erilaista iteroituvaa vaihetta; näitä voivat olla esim. ideoiden anto, eri näkökulmien tarkastelu, reunaehtojen määrittely tai toteutettavissa olevien ratkaisumallien jalostamainen. Eri vaiheisiin voidaan ottaa mukaan erilaisia osallistujaryhmiä. Asiantuntija raati voi arvioida ideaa halutuilla kriteereillä.

Työnkulku kannattaa usein aloittaa osallistujien yhteisellä starttipalaverilla. Tämän jälkeen IdeaScalen nettityöpaja avataan 2-4 viikoksi syventävää tarkastelua ja ideointia varten. Parhaat ehdotukset ja mallit käydään vielä yhdessä läpi ja sovitaan jatkotoimista.