Asiakaskasymmärrys

Toimintaympäristön hahmottaminen

Yli 30 vuoden kokeuksella selvitämme markkinoiden rakenteen ja sen päätöksentekoa ohjaavat motiivit. Kilpailukykykyanalyysi paljastaa omat vahvuudet ja kilpailijoiden heikkoudet sekä alueet, joissa markkinoilla on eniten voitettavaa.

  • Markkinatutkimus
  • Päätöksentekomotiivien analyysi
  • Kilpailukykyanalyysi ja asemointi
  • Asiakassegmentointi
  • Liiketoimintamallit

Testit ja asiakkaan kuunteleminen

Asiantuntijapalveluitamme ovat

  • Tuote- ja palvelutestit (kvalitatiivinen tutkimus)
  • Kuluttajatestit ((verkkopaneelitutkimukset)
  • Jakelukanavatestit (haastattelututkimukset)

Henkilöstö sitoutuu muutokseen kun se suunnittelee toteutuksen itse.

Strategian sisäistäminen

Muutoksen sisäistää parhaiten, kun luo käsityksen siitä, mitä se merkitsee omalle työtehtävälle, tiimille ja työyhteisölle: Miten voin tukea tätä muutosta itse, tiimissä ja työyhteisössä. Strategia jaetaan yksilön ajatusten kokoisiin teemoihin ja työstetään yksin ja samalla yhteisöllisessä kontekstissa. Lopputulos on hätkähdyttävän tuottoisa.

  • Strategiahaaste: Strategia-/muutostehdas

 

Yrityskulttuurin kehittäminen

Ideatehdas on väkevä työkalu yrityksen yhteisten arvojen ja käytänteiden kehittämisessä. Tyypillisiä yhteiskehittämisen kohteita ovat johtamisen periaatteiden, kommunikaation, innovointikyvyn, työssä jaksamisen ja yhteisten arvojen kehittäminen. Kun työstäminen kumpuaa samanaikaisesti organisaation kaikilta tasoilta saadaan aikaan usein hätkähdyttävän monipuolinen ja rikas lopputulos.

 

  • Kulttuuritehdas