Tehoa etätyöhön ja -suunnitteluun

 

Ideatehdas tarjoaa etätyön työkaluja ajasta ja paikasta riippumattomaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kutsu pieni tai suurempi joukko osallistujia yhteiseen verkkotyöpajaan.

 • Haasta kollegat ja asiantuntijat ideoimaan ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin
 • Kuuntele asiakkaiden ja sidosryhmiä näkemyksiä suunnittelun perustaksi

Esimerkkitoteutuksia

 • Parhaiden käytänteiden kartoittaminen ja jakaminen
 • Esimiestyön kehittäminen muutosprosessissa
 • Muutosilmiöiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen
 • Asukkaiden palaute ja ideat kunnan kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi
 • Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen ja ongelman ratkaiseminen
 • Uuden toimintatavan jalkauttaminen organisaatioon

Kolme askelta tuloksiin

 1. Määrittele tavoitteet suunnittelutyökirjamme avulla
 2. Osallista kohderyhmä 1-3 iterointikierrokseen
 3. Tulokset sähköpostiisi esitysvalmiina materiaalina. Lisäpalveluna tulosanalyysi.

Kesto viikosta kahteen osallistumisen laajuudesta riippuen.

Hinta

 • 5 – 20 osallistujaa: alk. 500 €
 • 20 – 100 osallistujaa
 • yli 100 osallistujaa

Palaute ja parhaat käytänteet toimenpiteiksi

 

Kerää, jalosta ja hyödynnä parhaat käytänteet ja organisaatiosta tullut palaute Ideascalen avulla. 24/7 auki oleva järjestelmä tukee ja ohjaa kehitystä ideoista toimenpiteiksi.

Esimerkkitoteutuksia

 • Aloitekanava 24/7
 • Osallistava henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen
 • Parhaat käytänteet poikkeusoloissa
 • Työntekijäkokemuksen kehittäminen
 • Liiketoiminnan riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen

Hinta

 • Yhden aiheen pilottitoteutus 5.000 €

Palveluitamme

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan. Materiaalikatselmuksen pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.

Katso palvelumme tästä.

Avoimen innovoinnin menetelmät ja työkalut

IdeaScale

IdeaScale on johtava pilvipohjainen avoimen innovaatiojohtamisen ja yhteiskehittämisen monipuolinen työkalupakki (IMS, Innovation Management System). Tätä erittäin skaalautuvaa ja räätälöityvää alustaa on sovellettu kaikille toimialoille, pienistä projektiryhmistä aina maailmanlaajuisiin yhteisöihin. Sillä on 25.000 asiakasorganisaationsa kautta noin 4,5 miljoonaa käyttäjää.

Lue lisää

Ideatehdas

Ideatehtaalla hyödynnämme yhdessäkehittämisen voimaa tehokkaasti.

Avaimet käteen ratkaisu, jonka avulla osallistujat ratkaisevat tavoitteellisesti yhteisen haasteen. Lopputuloksena rikas ja monipuolinen ajatusten kokonaisuus, jossa kaikki ideat ovat ristiintarvioitu ja jalostettu toisten osallistujien toimesta. Osallistujia voi olla kymmenistä kymmeniintuhansiin.

Lue lisää

Palvelut

Palvelumme kattaa muutosten ennakoinnin sekä toimintaympäristöön, markkinaan, asiakasymmärrykseen ja kilpailijoihin kohdistuvat analyysit. Näiden pohjalta toteutamme tarvittaessa kehitysvaihtoehtojen ideoinnin ja tunnistamisen.

Tarjoamme tutkimuspalvelut kaikilla tiedonkeruumenetelmillä verkkotutkimuksista puhelinhaastatteluihin ja kvalitatiiviseen henkilöhaastatteluihin. Kilpailukykyanalyysejämme ja segmentointitutkimuksiamme tukee Corefinerin mini-Suomi IdeaPaneeli. 

Lue lisää

Key to the Innovation Highway

Yhteiskehittämisellä tuloksia

Tarjoamme tehokkaat menetelmät jatkuvaan kehittämiseen ja yksittäisten kehityshaasteiden ratkaisemiseen. Sovellusalueet yltävät arjen parannustoimista strategiatöihin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Palvelumme kattavat asiakastarpeen perusteella toteutettavat kehittämishankkeet, usein avaimet käteen -paketteina. Aloitejärjestelmä sopii jatkuvan parantamisen ja osallistamisen perustyökaluksi. Tarjoamme myös erilaisia kehittämisohjelmia, joissa paneudutaan innovointiosaamisen kysymyksiin ja ratkotaan sarjoina ajankohtaisia kehityshaasteita. Asiakkaitamme ovat mm. julkishallinto, terveydenhuolto, tuotanto- ja palveluyritykset sekä tutkimus- ja oppilaitokset.

Lisää innovoinnista

innovationmanagement.se

innovationmanagement.se

Yhteistyökumppanimme innovatiomanagement.se on arvostetuimpia avoimen innovoinnin ammattisivustoja verkossa. Keskeisiä tarkastelualueita ovat mm. innovaatiostrategiat ja -johtaminen, kehittämisen kohdistaminen, menetelmät ja parhaat käytänteet, IMS-alustat ja niiden...

lue lisää
Mikä on IMS, Innovation Management System?

Mikä on IMS, Innovation Management System?

Innovation Management -järjestelmät (IMS, Innovation Management System) ovat prosessityökaluja, jotka keräävät, kuljettavat ja jalostavat ideoita kehitysaihioista kaupallisesti ja tuotannollisesti toteutuskelpoisiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi ja...

lue lisää