Kaikki työntekijät ja sidosryhmät mukaan strategian toteuttamiseen


Lohjan kaupunki toteutti Ideatehtaan avulla kuulemisen, joka tuki uuden strategian toimenpideohjelmaa. Kuulemiseen osallistuivat kattavasti kaikki ylimmästä johdosta kunnan työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin. Kertyneiden ideoiden parhaimmisto otettiin mukaan toimenpideohjelmaan. Myös tavoitteiden ymmärtäminen sekä niihin sitoutuminen ovat toteutuneet tehokkaasti eri osallistujaryhmissä.

Lohjan kaupunki päätti ottaa loppuvuonna 2017 kaikki työntekijänsä ja ydinsidosryhmät mukaan toteuttamaan uutta strategiaa. Ensi vaiheessa toimijat kutsuttiin mukaan luomaan uutta toimenpideohjelmaa.

Ideatehdas valjastettiin osaksi uutta toimintamallia, jossa strategian toteutuksen suunnitteluun kutsuttiin mukaan johtoryhmän lisäksi kaikki Lohjan kaupungin työntekijät, aluetoimikunnat sekä lautakunnat.

Projekti on monivaiheinen, ja useiden Ideatehtaiden kerryttämästä aineistosta on räätälöity monipuolinen ja kattava analyysi tukemaan käytännön toimenpiteitä.

Lähes tuhannesta käytännön kokemuksesta kumpuavasta ideasta jalostettiin elinvoiman laajennetun johtoryhmä toimesta supistettu 150 idean koosteaineisto, josta tulosalueiden vetäjät valitsivat 50 kpl tärkeintä ideaa tai kehitysajatusta elinvoiman toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmassa ideasta on luotu ns. konkreettinen toimenpide, jota tullaan toteuttamaan seuraavien vuosien aikana. Toteutus tukee voimakkaasti strategian toimeenpanoa sekä sitoo koko organisaation tehokkaasti yhteisiin tavoitteisiin.

Hyvinvointisektorilla ideoita syntyi yli tuhat kappaletta. Työ jatkui esimiesten työpajassa, jossa ideoiden pohjalta laadittiin kokonaisuuksia. Edelleen toimialan johto kokoontui työstämään ja kiteyttämään ohjelmaa. Hyvinvointi-johtoryhmä on viimeistellyt asiakirjan ja laatinut strategiakartan.