Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus on Motivan kehittämä ja Business Finlandin (BF) 50% rahoittama käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Materiaalikatselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan. Materiaalikatselmuksen pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.

Katselmus soveltuu erityisesti eri teollisuusalojen yrityksille, jotka haluavat parantaa kilpailukykyään ja tehdä vastuullisuuden konkreettisia toimenpiteitä. BF:n rahoitus on käytettävissä pk-, midcap- ja suuryritysten materiaalikatselmuksiin.

Business Finlandin rahoittaa Corefiner Oy:n palveluna toteutettavia, Motivan mallin mukaan toteutettavia materiaalikatselmuksia. Rahoitus koskee ulkopuolisen, Motivan materiaalikatselmuskoulutukseen osallistuneen katselmusasiantuntijan palkkiota sekä tälle toteutuksen yhteydessä syntyviä muita kustannuksia (esim. matkakulut).

Business Finlandin rahoitus on 50 % materiaalikatselmuksen kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät materiaalikatselmusasiantuntijan kustannukset (alv 0 %) ja enintään 20 % laskennallinen lisä rahoituksen hakijan eli katselmoitavan yrityksen kustannuksia. Muita kustannuksia ovat katselmoitavan yrityksen työ-, matka-, aine- ja tarvikekustannukset, jotka liittyvät katselmuksen toteuttamiseen. Näitä kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Esimerkki: Katselmusasiantuntijan kustannukset 14 000 € + katselmoitavan yrityksen kustannukset 20 % lisä = 2 800 €. Katselmuksen kokonaiskustannus 16 800 €, josta Business Finlandin rahoitus 50 % = 8 400 €. Katselmoitavan yrityksen omarahoitus 5 600 €.

Corefiner Oy tarjoaa yrityksellenne erittäin kustannustehokkaita materiaalikatselmuspalveluja yhdistämällä Motivan mallin mukaisen, yrityksenne henkilöstön osaamisen ja vankan teollisuustalouden kokemuksemme moderneihin yhteiskehittämisen ja prosessien visualisoinnin menetelmiin. Avustamme myös BF:n rahoitustuen hakemisessa. Materiaalikatselmukset ovat esimerkki Corefiner Oy:n asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavista asiantuntijapalveluista.

Materiaalikatselmuksella saavutettavia hyötyjä:

  • kustannussäästöt raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa
  • säästöt energia- ja työkustannuksissa
  • yrityksen kilpailukyvyn paraneminen
  • luonnonvarojen käytön väheneminen
  • ympäristökuormituksen väheneminen
  • kiristyvien lupaehtojen ja muiden vaatimusten ennakointi
  • yrityksen imagon paraneminen ympäristöasioissa
  • yrityksen oman osaamisen paraneminen materiaalitehokkuusasioissa

Lisätietoja:

Esko Salo, 040 861 2223 esko.salo@corefiner.com