POIKKEAMARAPORTOINTI

IMS-järjestelmää voidaan hyödyntää hyvin myös poikkeamien hallintaan.

 

Käyttäjä voi kirjata esimerkiksi tehdastasolla havaitsemansa poikkeaman kuvan kera järjestelmään, jolloin se saa vakavuusasteensa mukaisen huomion. Poikkeaman syöttöön voidaan määritellä kysyttäväksi toiminta-alue (tms.), johon asia liittyy, ja tuon perusteella voidaan johtaa vastuullinen, joka asiasta vastaa tämän jälkeen.

Raportoinnin kautta saadaan eri alueille kohdentuneet poikkeamat sekä niille tehdyt toimenpiteet helposti selville.