Strategisen ennakoinnin (Corporate Foresight) asiantuntijatyöpajat

Strategisella ennakoinnin avulla organisaatio tunnistaa toimintaan vaikuttavia muutostekijöitä ja jalostaa ratkaisuja muutoksien hyödyntämiseen ja hallintaan.

Corefiner Oy järjestää yritysten ja julkishallinnon tarpeisiin strategisen ennakoinnin työpajoja. Niissä asiantuntijapuheenvuorojen ohella osallistujat

 • Kartoittavat keskeisiä organisaation toimintaan vaikuttavia muutostekijöitä ja heikkoja signaaleita
 • Tarkastelevat megatrendien vaikutuksia organisaation tulevaisuuteen
 • Analysoivat muutosvoimia eri työkaluilla, kuten BMC eli Business Modell Canvas, PESTEL-malli ja Porterin kilpailuanalyysi
 • Rakentavat eri näkökulmiin perustuvia skenaarioita organisaation tulevista strategioista ja toimintamalleista
 • Arvioivat toimenpiteiden toteutettavuutta ja valitsevat potentiaaliset ratkaisut (Opportunity Spaces)
 • Tuottavat ratkaisumallit toteutuksesta (Feasibility Study, Project Plan, resursointi)

Asiantuntijatyöpajojen työnkulku on seuraava:

 • Sovitaan Asiakkaan kanssa tarkennettu tavoiteasetanta, teemavalinnat ja sisällönsuunnittelu
 • Aloitusseminaari: Teemojen ja tavoitteiden alustus sekä tutustuminen käytettäviin käsitteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Toteutetaan yhdessä ensimmäinen kierros nettityöpajaa hyödyntäen. Kesto 4 tuntia.
 • Nettityöpaja 1, jonka tavoitteena on muutosvoimien listaaminen ja alustava vaikuttavuusarviointi. Se on auki osallistujille ja muille Asiakkaan osoittamille asiantuntijoille viikon aloitusseminaarin jälkeen.
 • Tulokset raportoidaan osallistujille nettityöpajan kautta sekä tarvittaessa yhteispalaverinaia varten.

Tarvittaessa toteutetaan syventäviä tarkastelu- ja jalostamisjaksoja, kuten

 • Nettityöpaja 2, jossa muodostetaan yhdessä 2-3 skenaariota ja tunnistetaan potentiaalisimmat strategiset painopisteet (Opportunity Spaces)
 • Jalostetaan yhdessä potentiaalisimmista kehityskohteista toimintasuunnitelmat
 • Loppupalaveri 4 tuntia, jossa käydään läpi kertynyt aineisto ja analysoidaan toimenpiteet jatkosuosituksia varten.

Paketin kokonaiskesto on tyypillisesti rajattu yhteen kalenterikuukauteen, mikä pitää hankkeen intensiivisenä ja motivoivana. Lisäkuukaudet teeman laajuuden ja sopimuksen mukaan.

Osallistujia yhteistyöpajoissa yleensä 10-25, toteutus Asiakkaan tiloissa. Nettityöpajaan voi osallistua jopa satoja Asiakkaan nimeämiä asiantuntijoita.