TEEKAKOHTAINEN ALOITEKANAVA

 

Usein yrityksessä on käytössä aloitekanava, mutta tärkeää on aktivoida henkilöstöä tai laajempaa sidosryhmäjoukkoa myös yksittäisen teeman ympärillä. Tällöin puhutaan enemmänkin projektoinnista, jossa viestinnän rooli on erityisesti alkuvaiheessa hyvinkin tärkeä. Joukon ratkaistavaksi osoitetaan teemaan liittyvä, ajallisesti rajattu haaste. Monipuolisella viestinnällä osallistujat aktivoidaan mukaan ideoiden ja näkemysten tuottamiseen sekä tietysti kerrotaan myös tuloksista ja ideoiden etenemisestä.

Teemakohtainen kehittäminen voi liittyä mitä moninaisempiin asioihin. Se voi olla laajamittaista skenaariotyöskentelyä, jossa määritellään ja arvioidaan tulevaisuuden trendejä ja muutosilmiöitä, niiden todennäköisyyksiä ja yhteisvaikutuksia sekä tuotetaan toimenpide-ehdotuksia erilaisten skenaarioiden kohtaamiseen. Se voi olla strategiatyöhön liittyvää osallistamista, jossa määriteltyä strategiaa jalostetaan varsinaisiksi toimenpiteiksi samalla sisäistäen strategian merkitys omaan ja yhteisön tekemiseen. Teemassa voidaan ideoita tuotteen uusia käyttötarkoituksia tai kohdemarkkinoita, rakentaa parempaa työskentelyilmapiiriä, tehostaa asiakaspalvelua jne. Kehitettävää löytyy paikasta kuin paikasta, ja laajoja ryhmiä osallistamalla saadaan merkityksellisiä uusia ja arvaamattomiakin näkemyksiä, jotka voivat mullistaa maailman.