Asiakasymmärryksellä tuloksia

   
Tunnista kohderyhmääsi, kasvata ymmärrystäsi
 

Tarjoamme sinulle selkeitä ja käytännönläheisiä vastauksia, kun tarvitset punnittua tietoa asiakkaistasi tai muista sidosryhmistä.

Toteutamme asiakas- ja kyselytutkimukset tarpeittesi mukaan mitoitettuna – suunnittelusta ja tiedonkeruusta analyyseihin ja toimenpidesuosituksiin.

Asiakastutkimukset

Räätälöidyt verkkokyselyt

Kvalitatiiviset haastattelututkimukset

Tunnista miten asiakkaat toimivat, mitkä ovat todelliset vahvuutesi ja missä on parannettavaa.

Asiakastutkimuksessa selvitetään esimerkiksi

 • asiakastyytyväisyys
 • asiakaspreferenssit
 • valintamotiivit
 • uudelleenasiointihalukkuus
 • kilpailuedun saavuttaminen
 • suositteluhalukkuus

Kohderyhmätutkimukset tietotarpeittesi mukaan räätälöitynä verkkokyselyinä, esimerkiksi

 • mitkä ovat yrityksesi keskeiset vetovoimatekijät
 • tavoittaako viestintä kohderyhmäsi ja ymmärretäänkö viestisi oikein
 • miten yrityksesi asemoituu tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna
 • miten henkilöstösi viihtyy työssään

Kun tarvitset syvempää tietoa asiakkaistasi, henkilökohtaiset haastattelut voivat olla oikea ratkaisu.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haetaan vastauksia

 • miksi asiakkaat toimivat niin kuin toimivat
 • miten asiakkaat todella toimivat päätöstä tehdessään
 • mitkä valintamotiivit ovat ratkaisevia ja erottavat yrityksesi kilpailijoista

 

Tarjoamme tutkimuspalvelut kaikilla tiedonkeruumenetelmillä verkkotutkimuksista ja lomakekyselyistä puhelin- ja henkilökohtaisiin haastatteluihin. Asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden kokemus tutkimusten toteuttamisesta Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Tuotamme tutkimusdatasta selkeät analyysit ja johtopäätökset ja tuemme asiakkaitamme tiedon käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Corefinerillä on oma suomalaisia kuluttajia edustava 5.000 henkilön verkkopaneeli. MTV uutisille (MTV.fi) ylläpidämme verkkopaneelia uutistuotantoa varten. 

Palveluitamme ovat mm.

Asiakastutkimukset ja -kyselyt kuluttaja- ja b2b -kohderyhmissä

Kilpailukykyanalyysit kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä

Segmentointitutkimukset kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä

Palvelupolkukartat kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä

Kvalitatiiviset haastattelututkimukset

Konseptitestaus

Jäsentutkimukset

Lukijatutkimukset

Henkilöstötutkimukset

Palvelupolkukartoitukset kuluttaja- ja  b2b -kohderyhmissä

Ad Hoc -tutkimukset