Tutkimuspalvelut

Asiakasymmärryksellä tuloksia

Mitä on tutkimuspalvelut?

Tarjoamme tutkimuspalveluita kaikilla tiedonkeruumenetelmillä verkkotutkimuksista ja lomakekyselyistä puhelin- ja henkilökohtaisiin haastatteluihin. Asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden kokemus tutkimusten toteuttamisesta Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Tuotamme tutkimusdatasta selkeät analyysit ja johtopäätökset ja tuemme asiakkaitamme tiedon käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.  

Tunnista kohderyhmäsi

Tunnista miten asiakkaat toimivat, mitkä ovat todelliset vahvuutesi ja missä on parannettavaa. Tarjoamme sinulle selkeitä ja käytännönläheisiä vastauksia, kun tarvitset punnittuja tietoja asiakkaistasi tai muista sidosryhmistä.  

Kasvata ymmärrystäsi

Toteutamme asiakas- ja kyselytutkimukset tarpeittesi mukaan mitoitettuna – suunnittelusta ja tiedonkeruusta analyyseihin ja toimenpidesuosituksiin. 

Asiakastutkimuksessa

Selvitetään esimerkiksi:

Asiakstyytyväisyys

Asiakaspreferenssit

Valintamotiivit

Uudelleenasiointi- halukkuus

Kilpailuedun saavuttaminen

Suositteluhalukkuus

Räätälöidyt verkkokyselyt

Kohderyhmätutkimukset tietotarpeittesi mukaan räätälöitynä verkkokyselyinä, esimerkiksi

Kilpailukykyanalyysit kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä - miten yrityksesi asemoituu tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna
Tavoittaako viestintä kohderyhmäsi ja ymmärretäänkö viestisi oikein
Segmentointitutkimukset kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä, mitkä ovat yrityksesi keskeiset vetovoimatekijät
Miten henkilöstösi viihtyy työssään

Kvalitatiiviset haastattelututkimukset

Kun tarvitset syvempää tietoa asiakkaistasi, henkilökohtaiset haastattelut voivat olla oikea ratkaisu. Tekoälyä hyödyntävät analyysimenetelmät tuovat kustannustehokkuutta ja laatua analyyseihin. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Miten voimme auttaa?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin sovitaan tapaaminen