Tutkimuspalveluiden yksikkömme hallitsee kaikki keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset haastattelututkimusten menetelmät. Asiantuntijamme ovat tehneet verkkotutkimuksia 90-luvun alusta lähtien. Erikoisosaamisemme on kilpailukyky- ja segmentointitutkimuksissa sekä kvalitatiivisissa haastattelututkimuksissa. Corefinerillä on oma suomalaisia kuluttajia edustava 5.000 henkilön verkkopaneeli. MTV uutisille (MTV.fi) ylläpidämme verkkopaneelia uutistuotantoa varten.

Kansainvälisiä hankkeita olemme toteuttaneet Pohjoismaissa, keskeisillä Euroopan markkinoilla, USA:ssa, Japanissa, Kiinassa ja Koreassa.

Tarjoamme tutkimuspalvelut kaikilla tiedonkeruumenetelmillä verkkotutkimuksista puhelinhaastatteluihin ja kvalitatiiviseen henkilöhaastatteluihin. Palvelumme sisältää tulosten analyysin ja tuemme asiakkaitamme tiedon käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Palveluitamme ovat:

Kilpailukykyanalyysit kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä

Segmentointitutkimukset kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä

Palvelupolkukartat kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä

Kuluttajatutkimus Mini-Suomi verkkopaneelissa

Asiakaspaneelin tai barometrin perustaminen, ylläpito ja operointi

Kvalitatiiviset haastattelututkimukset

Asiakaskokemusindeksi CXi, jatkuva mittaaminen

Ad Hoc –tutkimukset: tunnettuus- ja yrityskuvatutkimukset, konseptien testaus, jäsentutkimukset, lukijatutkimukset

Ideapaneeli

Verkkopaneelissamme on 5.000 jäsentä Se edustaa suomalaisia täysi-ikäisiä kuluttajia iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.  Siitä voi muodostaa näytteitä Corefinerin innovaatiopalveluiden lisäksi kuluttajatutkimuksen tarpeisiin.