IdeaScale is an idea management platform that uses crowdsourcing to help you find and develop the next big thing.

The number one characteristic of successful companies is the ability to innovate. Mindshift.One helps you to be more innovative every day.
We utilize proven methods to empower you to reinvent yourself. In the process, you’ll be able to optimize both product portfolios and business models. Our goal is to help you meet and exceed future customer expectations.

Yhteistyökumppanimme innovatiomanagement.se on arvostetuimpia avoimen innovoinnin ammattisivustoja verkossa. Keskeisiä tarkastelualueita ovat mm. innovaatiostrategiat ja -johtaminen, kehittämisen kohdistaminen, menetelmät ja parhaat käytänteet, IMS-alustat ja niiden kehitystrendit, avoimen innovoinnin sovellusalueet, ihmisten osallistaminen ja motivointi sekä eritoten monipuoliset pohdinnat tutkimus-, innovointi- ja kehitystyön vaikutuksista pysyvien kilpailuetujen rakentamiseen ja yhteisöjen uusiutumiskykyyn.

Ahonen Partners jalostaa asiakastiedon myynnin, kassavirran ja omistaja-arvon kasvuksi

Asiakasymmärryksen kautta Infontain auttaa asiakkaita tunnistamaan kilpailutekijät ja löytämään lisäarvoa tuottavat kilpailuedut.