Tavoitteellinen yhdessä kehittäminen: Idea Factory

Kun sidosryhmät asiakkaista työntekijöihin otetaan systemaattisesti mukaan kehittämään Ideatehtaalla, saavutetaan kehittämisessä uusi nopeus ja tarkkuus. Samalla prosessi sitouttaa mukana olijat tehokkaasti yhteisiin päämääriin. Idea Factory on menetelmä, jonka avulla on mahdollista ottaa sidosryhmät mukaan tavoitteelliseen kehittämiseen pienryhmästä tuhansiin osallistujiin.

Menetelmän poikkeuksellinen tehokkuus perustuu yksilöllisiin verkkoistuntoihin, joihin osallistutaan ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomasti. Idea Factory soveltuu kehittämisen kaikkiin vaiheisiin kehityskohteiden tunnistamisesta ratkaisuideointiin sekä uusien ratkaisujen viemiseen osaksi työpäivän arkea.

Ideoista ja aloitteista tulosta


IdeaScale on maailman johtava pilvipalveluna tarjottava innovointijohtamisen työkalu. Asiakkaita on yli 35.000 ja käyttäjiä noin 4,5 miljoonaa. Alusta skaalautuu pienryhmien työkalusta suurien julkihallinnon joukkoistamishankkeisiin. Toiminnot kattavat koko avoimen innovoinnin kirjon alkaen haasteiden määrittelystä erittäin monipuolisen nettityöpajan kautta ratkaisujen implementointiin. Osallistujat kutsutaan, ja kampanjoihin voi osallistua ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta.

Suomenkielinen IMS –järjestelmä. Ruotsinkieli tulossa Q1/2019

ASIAKASYMMÄRRYS

Ketterät kuluttajatutkimukset

Oma kuluttajapaneelimme tarjoaa mahdollisuuden tuottaa nopeaa tietoa päätöksenteon tueksi. Todellinen tehotyökalu nopeaan kehittämiseen kuluttajamarkkinoilla. Terävöitä päätöstesi osumatarkkuutta jopa viikossa!

Tutkimus- ja analyysipalvelut

Etsitpä ymmärrystä uuden konseptin tueksi, palvelukokemuksen kehittämiseksi tai asemoinnin terästämiseksi, meiltä löytyvät tehokkaat ratkaisut. Useimmat toteutukset teemme omilla työkaluillamme, jotta tarkkuus ja toimivuus on optimoitu.

Kilpailukykyanalyysit

Loppuasiakkaan tekemät valinnat ratkaisevat kaupallisen menestyksen. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ne mahdollisuudet, joiden varaan kestävä kilpailukyky kannattaa rakentaa.  Menetelmämme ulottuvat kansainvälisistä tutkimuksista palvelumuotoilua tukeviin asiakaspolkukartoituksiin.

Nopea kokeileminen ja konseptitestit

Uuden tuotteen, palvelun tai toimintatavan kehittäminen edellyttää monipuolista valotusta loppuasiakkaan tarpeeseen ja kehitettävän asian potentiaaliin. Menetelmämme kattavat eri vaihtoehdot kvalitatiivisista haastattelututkimuksista kohdennettuihin konseptitesteihin b-to-b ja kuluttajakohderyhmissä.