Osallista, sitouta, aktivoi

 

Ideatehdas - Yhteiskehittämisen verkkotyöpaja

Tutkimuspalvelut - Asiakasymmärryksellä tuloksia

Ideatehdas tarjoaa etätyön työkaluja ajasta ja paikasta riippumattomaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kutsu pieni tai suurempi joukko osallistujia yhteiseen verkkotyöpajaan.

 • Haasta kollegat ja asiantuntijat ideoimaan ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin
 • Kuuntele asiakkaiden ja sidosryhmiä näkemyksiä suunnittelun perustaksi

Lue lisää

Tarjoamme sinulle selkeitä ja käytännönläheisiä vastauksia, kun tarvitset punnittua tietoa asiakkaistasi tai muista sidosryhmistä.

Toteutamme asiakas- ja kyselytutkimukset tarpeittesi mukaan mitoitettuna – suunnittelusta ja tiedonkeruusta analyyseihin ja toimenpidesuosituksiin.

Lue lisää

Hybridityö vai lähityö – uudet työntekemisen mallit

 

Nyt jos koskaan on hyvä hetki pohtia perusteellisesti, miten työntekeminen muuttuu pandemian jälkeen.

 • mitä hyviä käytänteitä ja työn tekemisen tapoja poikkeusaika on meille opettanut ja miten voimme hyöyntää niitä tulevaisuudessa
 • miten erilaiset työntekemisen tavat voidaan parhaiten sovittaa yhteen
 • minkälaisia uusia tehokkuuden mittareita ja työntekemisen malleja tarvitsemme
 • miten kehitämme johtamista vastaamaan uusia työntekemisen tapoja
 • miten kehitämme yrityskulttuuriamme jatkuvan oppimisen suuntaan
 • miten kehitämme läpinäkyvyyttä ja luottamusta koko organisaatiossa

Koska henkilöstö on oman työnsä osalta se paras kokemusasiantuntija, niin näitä avainkysymyksiä on hyödyllistä pohtia, kehittää ja jalostaa nimenomaan yhdessä henkilöstön kanssa.

Ratkaisumme on Ideatehdas, joka on räätälöity, SaaS-palveluna toteutettava yhteiskehittämisen alusta. Olemme tehneet lukuisia Ideatehdas-toteutuksia kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille, julkiselle sektorille ja yliopistoille.

Vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä

yrityksen kilpailuetu

 

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaikutus asiakkaiden hankintapäätöksiin kasvaa nopeasti, samoin kuin erilaisten säädösten ja regulaatioiden vaikutus. Henkilöstön osallistaminen on tehokas keino ottaa koko organisaatio mukaan yhteisen tulevaisuuden muotoiluun.

Systemaattinen henkilöstön asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen luo pysyvää kilpailuetua. Kestävän kehityksen merkityksen ajatteluttaminen ja sisäistäminen on edistysaskel tavoitteiden saavuttamisessa. Voimme haastaa henkilöstön vastaamaan kysymyksiin kuten
 
1. Miten henkilöstönne näkee ja kokee kestävän kehityksen mahdollisuudet yrityksessänne?
2. Millä toimenpiteillä luotte ja kasvatatte kestävän kehityksen kilpailukykyänne?
3. Miten tuette asiakkaittenne matkaa kestävään kehitykseen tuotteillanne ja palveluillanne?

Ratkaisumme on Ideatehdas, joka on räätälöity, SaaS-palveluna toteutettava yhteiskehittämisen alusta. Olemme tehneet lukuisia Ideatehdas-toteutuksia kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille, julkiselle sektorille ja yliopistoille.

     

Yhteiskehittämisellä tuloksia

 

Tarjoamme tehokkaat menetelmät jatkuvaan kehittämiseen ja yksittäisten kehityshaasteiden ratkaisemiseen. Sovellusalueet yltävät jatkuvista, arjen ongelmiin pureutuvista parannustoimista strategiatöihin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Voimme toteuttaa palvelut myös vaivattomina ja joustavina avaimet käteen -paketteina. Hankkeiden läpimenoaika on viikosta kuukauteen.

Esimerkkejä yhteiskehittämisen teemoista ovat mm.

 • Ideoiden keruu, yhdessä jalostaminen ja arviointi
 • Palautteet
 • Ongelmanratkaisu
 • Yksittäiset kehityshaasteet
 • Muutosjohtaminen
 • Henkilöstöhallinto
 • Tuotannon ja logistiikan kehittäminen
 • Työturvallisuus ja työhyvinvointi
 • Sidosryhmien osallistaminen
 • Ennakointi, varautumissuunnittelu ja riskienhallinta
 • Lainvalmistelu ja lausuntokierrokset
 • Asukaskuuleminen, kaupunkisuunnittelu, tapahtumat
 • Yhdistysten toiminnan kehittäminen

Palvelujamme ovat

Aloitejärjestelmät jatkuvan parantamisen ja eri sidosryhmien osallistamisen perustyökaluksi
Kehityshaasteet, joissa ratkotaan yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja eri asiantuntijaryhmien kanssa kohdennettuja kehitystarpeita ja ongelmia nettityöpajoissa
Innovointijohtamisen ja -osaamisen menetelmät, joiden avulla asiakkaamme voivat tavoitteellisesti ja strukturoidusti toteuttaa kaikenkokoisia hankkeita ideoiden ja kehitystarpeiden keruusta niiden jalostamiseen ja arviontiin sekä käytännön toteutukseen

• Asiakastarpeen perusteella käynnistettävät kehittämishankkeet
• Kirjastoversioina toteutettavien vakioitujen teemojen läpikäynti

  

Tutkimuspalvelut –

Asiakasymmärryksen asiantuntija

Tutkimuspalveluiden yksikkömme hallitsee kaikki keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset haastattelututkimusten menetelmät. Asiantuntijamme ovat tehneet verkkotutkimuksia 90-luvun alusta lähtien. Erikoisosaamisemme on kilpailukyky- ja segmentointitutkimuksissa sekä kvalitatiivisissa haastattelututkimuksissa. Corefinerillä on oma suomalaisia kuluttajia edustava 5.000 henkilön verkkopaneeli. MTV uutisille (MTV.fi) ylläpidämme verkkopaneelia uutistuotantoa varten. Kansainvälisiä hankkeita olemme toteuttaneet Pohjoismaissa, keskeisillä Euroopan markkinoilla, USA:ssa, Japanissa, Kiinassa ja Koreassa.

Tarjoamme tutkimuspalvelut kaikilla tiedonkeruumenetelmillä verkkotutkimuksista puhelinhaastatteluihin ja kvalitatiiviseen henkilöhaastatteluihin. Palvelumme sisältää tulosten analyysin ja tuemme asiakkaitamme tiedon käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Palveluitamme ovat:

 • Kilpailukykyanalyysit kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä
 • Segmentointitutkimukset kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä
 • Palvelupolkukartat kuluttaja ja b-to-b kohderyhmissä
 • Kuluttajatutkimus Mini-Suomi verkkopaneelissa
 • Asiakaspaneelin tai barometrin perustaminen, ylläpito ja operointi
 • Kvalitatiiviset haastattelututkimukset
 • Asiakaskokemusindeksi CXi, jatkuva mittaaminen
 • Ad Hoc –tutkimukset: tunnettuus- ja yrityskuvatutkimukset, konseptien testaus, jäsentutkimukset, lukijatutkimukset

Ideapaneeli

Verkkopaneelissamme on 5.000 jäsentä Se edustaa suomalaisia täysi-ikäisiä kuluttajia iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Siitä voi muodostaa näytteitä Corefinerin innovaatiopalveluiden lisäksi kuluttajatutkimuksen tarpeisiin.

IdeaScale

IdeaScale on johtava pilvipohjainen avoimen innovaatiojohtamisen ja yhteiskehittämisen monipuolinen työkalupakki (IMS, Innovation Management System). Tätä erittäin skaalautuvaa ja räätälöityvää alustaa on sovellettu kaikille toimialoille, pienistä projektiryhmistä aina maailmanlaajuisiin yhteisöihin. Sillä on 25.000 asiakasorganisaationsa kautta noin 4,5 miljoonaa käyttäjää.

Lue lisää

Ideatehdas

Ideatehtaalla hyödynnämme yhdessäkehittämisen voimaa tehokkaasti.

Avaimet käteen ratkaisu, jonka avulla osallistujat ratkaisevat tavoitteellisesti yhteisen haasteen. Lopputuloksena rikas ja monipuolinen ajatusten kokonaisuus, jossa kaikki ideat ovat ristiintarvioitu ja jalostettu toisten osallistujien toimesta. Osallistujia voi olla kymmenistä kymmeniintuhansiin.

Lue lisää

Palvelut

Palvelumme kattaa muutosten ennakoinnin sekä toimintaympäristöön, markkinaan, asiakasymmärrykseen ja kilpailijoihin kohdistuvat analyysit. Näiden pohjalta toteutamme tarvittaessa kehitysvaihtoehtojen ideoinnin ja tunnistamisen.

Tarjoamme tutkimuspalvelut kaikilla tiedonkeruumenetelmillä verkkotutkimuksista puhelinhaastatteluihin ja kvalitatiiviseen henkilöhaastatteluihin. Kilpailukykyanalyysejämme ja segmentointitutkimuksiamme tukee Corefinerin mini-Suomi IdeaPaneeli. 

Lue lisää

Asiakkaitamme ovat mm. julkishallinto, terveydenhuolto, tuotanto- ja palveluyritykset sekä tutkimus- ja oppilaitokset